Cum transformi o minoritate în comunitate: Homofobia ca liant


Ura a început să mobilizeze oameni, fără doar și poate. Sigur, oamenii ăștia se împart în două categorii:membrii și susținători ai minorității LGBTQ+ și homofobii heterosexuali.

image

Foto:google.ro

1. Are minoritatea LGBTQ+ nevoie de recunoașterea legală și morală a statului român?

După cum văd eu situația, puțini sunt cei ce vor să se implice cu adevărat în probleme atât de spinoase.
Avem un Vișki, președintele MozaiQ, ce reprezintă comunitatea sau o parte a comunității din București.
Mai văd un Teleșpan al dracu de bun. Îți servește argumente solide, ușor digerabile dar totuși provocatoare de un puseu diareic acut frustraților hetero.
Și sã îi zic cavalerul nostru din Parlamentul României, Remus Cernea. Avem susținere politicã?
Nu, boss. Este singur printre moraliștii comunistoizi și gluma liberală ce își neglijează continuu ideologia și doctrina.
Maestrul antropolog Șchiop, petrecăreț și sarcastic ne-a realizat o radiografie a subteranelor homosexualității.
P-ăștia îi văd eu că s-au implicat în a construi o imagine pozitivă acestei minorități, care, în momentul de față, este confuză la tot ce înseamnă drepturi, activism și comunitate.

Care sunt drepturile mele ca homosexual?

În Constituția României nu exist ca făcând parte din societatea civilă, în schimb, apar în legislația antidiscriminare, impusă de actele normative date de Uniunea Europeană după cum urmează:
Legea împotriva discriminării care nu permite discriminarea bazată pe orientare sexuală adoptată de Guvern prin Ordonanța nr.137/31.08.2000, ulterior modificată și completată de Legea 48/2002 și Ordonanța 77/2003 cuprinde(fragmente):
ART. 1
(1) În România, stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate de lege.
(2) Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminarii sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi:
a) dreptul la un tratament egal în fata instanţelor judecătoreşti şi a oricărui alt organ jurisdicţional;
b) dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului impotriva violentelor sau maltratarilor din partea oricărui individ, grup sau instituţie;
c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viata publica şi de a avea acces la funcţii şi demnitati publice;
d) drepturile civile, în special:
(I) dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei;
(II) dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţara;
(III) dreptul de a obţine şi de a renunţa la cetăţenia romana;
(IV) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;
(V) dreptul de proprietate;
(VI) dreptul la moştenire;
(VII) dreptul la libertatea de gandire, constiinta şi religie;
(VIII) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;
(IX) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere;
(X) dreptul de petiţionare;
e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special:
(I) dreptul la munca, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de munca echitabile şi
satisfăcătoare, la protecţia impotriva somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la o remuneraţie echitabila şi satisfăcătoare;
(II) dreptul de a infiinta sindicate şi de a se afilia unor sindicate;
(III) dreptul la locuinta;
(IV) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale;
(V) dreptul la educaţie şi la pregătire profesională;
(VI) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale şi sportive;
(VII) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice.
Dreptul la demnitatea personală
ART. 15
Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intra sub incidenta legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propaganda naţionalist-şovină, de instigare la ura rasială sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.
Legea 584 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, prin care sunt apărate drepturile acestora.
Ministerul Apărării Interne permite persoanelor homosexuale să se înscrie și să muncească în cadrul armatei.

Ce autoritate luptă pentru prevenirea homofobiei?
Nu avem așa ceva. Consiliul împotriva Discriminării și ONG-urile, în frunte cu toată mascarda statului, acționează după producerea infracțiunii. Deci, dragă neamule, urãște-mă pentru că TU ești mai MORAL.

Ce nu ne omoarã acum, sigur o să mai încerce

Dacã nu ne trezim acum și nu începem să militãm cu adevãrat pentru ce vrem să obținem, vom lăsa politicienilor spațiul necesar pentru propagandă homofobă, ultra-ortodocșilor drept de viațã și de moarte asupra persoanelor LGBTQ+, și Bisericii Ortodoxe, credit de reprezenant politic a peste 3.000.000 de oameni.
Gata cu încălzirea.

Nu uita:heterosexual, gay, lesbianã, transgender sau bisexual ești OM.