Homosexualitatea este imorală, heterosexualitatea este legalã


Marcu 10:6-9 „Dar de la începutul lumii «Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa. Şi cei doi vor fi un singur trup.» Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”

Levitic 18:22 „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune.”

Levitic 20:13 „Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor.”

Corinteni 6:9-10 „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu va înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.”

Romani 1:26-28 „Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.”

Timotei 1:9-10 „Căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase.”


Cartea de căpătâi a imoralitãții


De la apariția Bibliei, homosexualitatea a fost criminalizată și s-a încercat „eradicarea” acesteia prin uciderea persoanelor „afectate”. Mai apoi, odată cu evoluția științei, Biserica a continuat să patologizeze și să trateze homosexualitatea prin administrarea unor tehnici experimentale menite sã ofere un răspuns la ura și motivația care îi îndemna sã distrugã orice nu corespundea cu insuficienta educație și valorile morale ale vremurilor respective.

Biserica a crezut în existența vrãjitoarelor și a ucis milioane de persoane suspectate că ar practica vrăjitoria.

Datoritã gândirii retrograde, insuficiente și ineficiente, Biserica a blamat secole de-a rândul, gândirea științifică și NU este promotor al progresului social.

Poziția Bisericii fațã de științã a fost întotdeauna una de negare vehementă pentru cã a reușit prin dovezi solide sã distrugã existența lui Dumnezeu și sã promoveze în rândul umanitãții adevãrul și pacea. Omul a devenit astfel, dumnezeu iar biserica devine inutilã, ba chiar, distruge societatea pentru că nu acceptã schimbarea și faptul că a greșit promovând rãul drept bine.

Știința a promovat și facilitat educația indiferent de apartenența religioasă pe când Biserica a limitat accesul la informație și chiar s-a străduit să promoveze o aberație drept înlocuitor la evoluția naturalã a vieții pe Terra, cât și a formei planetei.

Să nu uitãm reacția B.O.R cu privire la introducerea cardurilor de sãnătate! Ei îl așteaptau pe Anihrist. Iată-ne, umanitatea merge mai departe, acum, avem carduri de sãnãtate folosite tocmai de moraliștii acestui neam prost!

Foto: http://www.timesnewroman.ro

Știți ce mai este imoral, iubiți plozi întru veșnică mântuire?

Sigur cã știți! Sexul ce nu are ca scop principal reproducerea, da, ăla făcut din simplă poftă carnală. Cum,  nu știați?

Este imoral și reprezintã un pãcat. Vine la pachet cu sexul oral și anal și folosirea metodelor de contracepție!

Masturbarea, iatã, alt păcat. Consumul de băuturi alcoolice, avortul, violul, crima, ura, mândria, ignoranța și epilarea dragi fii și fiice, alte păcate pedepsite aspru de minunata Bisericã.

92% din români se declară creștin ortodocși, din care, 42% sunt analfabeți, peste 25% considerã știința ca fiind inutilã pentru dezvoltarea umanitãții.

Sexualitatea a fost întodeauna un subiect taboo și va rămâne așa pentru că oamenii nu vor sã schimbe mentalitatea retrogradă, demnã de Evul Întunecat, prin educație eficientã și lipsitã de prejudecăți.

Românii se tem cã furia lui Dumnezeu se va abate asupra minților și țărișoarei lor dacã homosexualitatea va fi pusã lângã heterosexualitate, iar gay-i vor putea sã se cãsãtoreascã și sã formeze o familie. Nu se va întâmpla vreodată. Este o metodă popularã promovatã secole de-a rândul de creștini pentru a crește natalitatea și implicit, dependența față de stat și instituția bisericii.

 1.000.000 de familii  heterosexuale 

Foto:www.timesnewroman.ro

Între anii 1990-2015, aproximativ un milion de familii s-au destrămat din cele mai diferite cauze, principala fiind infidelitatea unuia din soți (45,06% dintre divorțuri), apoi violența domestică (17,89%), alcoolismul (9,45%) și sãrăcia (4.34%). Homosexualitatea NU îți amenințã căsnicia. B.O.R, farul și stâlpul acestei instituții nu se implică activ pentru reducerea violenței domestice, scăderea abandonului în rândul tinerelor mame, educația populației analfabete și promovarea educației pentru sãnãtate. 

B.O.R are drept prioritãți  promovarea homofobiei, instigarea la acte homofobe, menținerea unui nivel redus al educației pentru populația din mediul rural, taxe absurde la practicarea serviciilor religioase și construirea unei obscenitãți, numite ironic, Catedrala Mânturii Neamului.

Foto:www.adevarul.ro

Un neam condus de tâmpiți, demagogi, corupți, analfabeți și fanatici nu se poate îndrepta spre dezvoltare și progres. Aveți nevoie de mântuire pentru cã existența voastrã se rezumã la simplul act al reproducerii și la pupatul cadavrelor ce le târâți în sicrie de aur.

Iubirea aduce în fața legii douã persoane pentru a-și legaliza relația de iubire, NU dorința avidă de reproducere.

Este aberant sã lași un om bolnav sã moară când îl poți salva dar mai degrabã îl lăsãm sã se mântuiascã prin actul suprem ce îi asigurã biletul spre fericirea eternă-sãrãcia și începeți sã vã târâți pentru a impresiona o bucatã de pânzã pictatã, poate-poate, bolnavul se vindecã.

Sunt homosexualii discriminați?

Heterosexualii nu recunosc homosexualitatea ca pe o formã a orientării sexuale naturale ci ia forma unui comportament deviant, patologic ce nu poate fi modificat fărã acordul și dorința de schimbare a persoanei afectate. Ei propun o terapie personalizată ce implică modificarea forțatã a percepției față de sexualitate, depersonalizarea și inducerea unei stãri depresive pentru a accepta convingerile religioase, singurele argumente ce promoveazã homosexualitatea drept patologie.

Dacă un om îți spune cã tu ești bolnav dar nu are nici un argument științific real și bazat pe dovezi solide atunci omul acela te jignește.

A fost homosexualitatea criminalizată dintotdeauna?

Nu. Creștinismul prin iubirea sa de aproapele a simțit dorința arzătoare să introducã o urã cât mai pregnantă. Pe lângã incest, crime, patricid și dușmani, creștinismul a încercat sã își introducã iubirea peste amalgamul de pilde și psalmi. A ieșit istoria aberantã a moralității de peste 1500 de ani. Acum încearcã spasmodic sã deschidă calea nestingheritei apocalipse și mântuiri ce îi macinã permanent existența.

Coaliția pentru Familie sau Coaliția anti-homosexuali? Câte familii au reușit mirobolanții mitocani și fățarnici să salveze de la distrugere?

Foto: http://www.timesnewroman.ro

Câte femei au fost salvate de violența babuinilor bețivi?
Câți copii din orfelinate au o MAMĂ și un TATĂ?

Câte familii au fost distruse de homosexuali?

Vã doare mai tare dacă eu vreau sã am o FAMILIE și sã fiu FERICIT cu un alt bărbat decât de problemele reale ale familiei tradiționale. Vă pasã cicã, argumentați frumos, dar faptele spun cu totul altceva!

Fiți sinceri, lăsați manipularea, sunteți anti-homosexualitate, restul este fățărnicia repulsiei și taboo.

Cine a ucis libertatea de exprimare și a impus dogma cu forța atâtor popoare?

Creștinul moralist!

Ce este mai imoral: un păcat sau vânzarea nemuririi mântuitoare?